Terveluloa lippukunnan kevätkokoukseen

Lippukunnan sääntömääräinen kevätkokous

KUTSU

Tolkkisten Eräketut ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Aika: la 30.3. klo 15.00
Paikka: Hansatie 4 e-f
Asiat: sääntömääräiset
Lippukunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle sekä kokouksen päätöksen mukaisesti valtuutetaan
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa!
Hallitus