Aikuiset

Aikuiset ovat lippukunnan toiminnassa tärkeässä roolissa mahdollistamalla lasten ja nuorten mielekkään partiotoiminnan. Aikuiset voivat toimia johtajina tai johtajien apuna viikkotoiminnassa ja/tai satunnaisemmin esim. retkillä tai leireillä. Myös tukitoimintoihin ja lippukunnan yhdistysasioiden ja hallinnon hoitamiseen tarvitaan aikuisia, esimerkiksi kalustonhoitaja, varainkeruuvastaava ja hallituksen jäsenet sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Partiotoiminnassa pestaus vastaa näiden resurssitarpeiden järjestämiseen. Lippukunnan toimintaan kuuluu monia pieniä ja suuriakin tehtäviä. Pestin idea on, että osapuolet tietävät mitä tehtävään on ajateltu kuuluvan ja myöskin mistä ei taasen tarvi huolehtia. Pestit ovat määräaikaisia. Hienosta nimityksestä huolimatta kyse ei ole mistään erikoisesta asiasta, ja pestejä räätälöidään tekijänsä mukaan. Tietyt pestit ovat lippukunnan toiminnan kannalta välttämättömiä kun taas toiset ovat muuta lisäarvoa tuottavia. Pestit täytetään, mikäli sopiva hakija löytyy. Tärkeimpänä lienee kiinnostus ja into partiotoimintaan sekä jonkin verran aikaa (riippuen suuresti tehtävistä) pestin menestyksekkääseen hoitamiseen.

Lippukunnan toiminnan kannalta oleellisimmat pestit ovat

 • Ikäkausiryhmän vetäjät
 • Ikäkausijohtajat
 • Lippukunnanjohtaja
 • Lippukunnan apulaisjohtaja
 • Sihteeri
 • Taloudenhoitaja
 • Kalustonhoitaja

Nämä on myös esitetty lippukunnan tukimateriaalissa, lippukuntakansioon voit tutustua täällä.

Näiden tehtävien vastuuta on nähty tarkoituksenmukaisena jakaa pienempiin kokonaisuuksiin sekä ottaa käyttöön joitain muitakin pestejä lisäksi. Tarkoitus on pitää pestin työmäärä pienenä, jolloin sen hoitaminen on helppoa eikä vie liiaksi aikaa.

 • Jäsenrekisterin hoitaja
 • Kirjanpitäjä
 • Koulutusvastaava
 • Sähköpostilistavastaava
 • Tiedottaja
 • Toiminnantarkastajat
 • Vapari-vastaava
 • Web-sivun ylläpitäjä

Suunnitelma lippukunnan pesteistä.