Maksut

Partiossa on kolme jäsenlajia.
-1-jäsen on kotitalouden ensimmäinen tai ainoa partiotoimintaan osallistuva jäsen ja kaikki yli 17-vuotiaat partiolaiset. 
-2-jäsen on saman kotitalouden muut alle 17-vuotiaat partiolaiset. 
-3-jäseniä voivat olla 4–6-vuotiaat partiolaiset, jotka harrastavat perhepartiota yhdessä jäsenmaksun maksaneen huoltajan tai läheisen kanssa.
0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua. Heillä on kuitenkin partiovakuutus voimassa vanhemman ollessa partion jäsen ja maksanut jäsenmaksun. Heillä ei ole muut jäsenetuudet voimassa.

Jäsenmaksu 2024:
I-jäsen 78,50 euroa, II-jäsen 68,50 euroa ja III-jäsen 23,25 euroa.

Maksu koostuu Suomen Partiolaisten (I-34,50, II-24,50, III-12,25), Uudenmaan partiopiirin (I-33,00, II-33,00, III-0,00) sekä lippukunnan omasta osuudesta (I-11,00, II-11,00, III-11,00). Jäsenmaksua vastaan voit osallistua lippukuntasi, Uudenmaan partiopiirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Sinulla on myös mahdollisuus osallistua paikallisiin ja valtakunnallisiin retkiin, leireihin, kilpailuihin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

Mikäli haluat tukea lippukunnantoimintaa, niin voit halutessasi maksaa kannatusjäsenmaksun, joka on 20,00 euroa.

Jäsenmaksuvapautus:
Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, pois lukien heinä-elokuu. Jäsenmaksuvapautuksen myöntää Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry.
Lisätietoa maksuvapautuksesta

Aloitusmaksu:
Uudet partion aloittavat maksavat kertaluontoisen aloitusmaksun 10,00 euroa. Aloitusmaksun maksettua saa partiohuivin.

Muut maksut:
Retkille, leireille ja tapahtumiin on lisäksi oma pienehkö osallistumismaksunsa.

Partioon tutustuminen:
Partioon on mahdollista tutustua maksutta. Ole yhteydessä niin jutellaan aiheesta lisää. Muutaman tutustumis kerran jälkeen toimintaan mukaan osallistuneilla tulee olla jäsenmaksu maksettuna jäsenluokan mukaisesti.

Lisätietoa:
Jäsenmaksuista ja laskutuksesta
Jäseneduista