Lippukunnan ylimääräinen kokous 29.4. klo 19.30

HUOM. Kokousta siirretty, uusi päivä 29.4.

Lippukunnan ylimääräinen kokous kevätkokouksessa käsittelemättömille asioille. Paikalle toivotaan runsaammin jäseniä osallistumaan kuin kevätkokoukseen oli päässyt paikalle. Tervetuloa!

KUTSU ja ESITYSLISTA

Tolkkisten Eräketut ry:n ylimääräiseen kokoukseen
Aika: ma 8.4. ma 29.4. klo 19.30
Paikka: Hansatie 4 e-f
Asiat: esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tervetuloa!
Hallitus