Mitä partio on?

Partiolaiset toimivat omassa lippukunnassaan ja kokoontuvat lippukuntansa kokoontumispaikassaan partiokolossa tai retkillä ja tapahtumissa. Koloilloissa ja tapaamisissa tehdään asioita yhdessä, opitaan asioita yhdessä ja keksitään asioita yhdessä. Partiotaidot rakentuvat erä-, leiri- ja kansalaistaidoista, johtamisesta sekä sosiaalisuuden ja luovan ajattelun taidoista. Lisäksi harjoitellaan kädentaitoja, luonnontuntemukseen ja -suojeluun liittyviä taitoja. Partiossa

  • päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta.
  • opitaan kokemisen ja tekemisen kautta.
  • retkeillään luonnossa, metsässä ja vesillä.
  • yövytään teltassa tai mökissä kesällä ja talvella.
  • osallistutaan retkille ja leireille
  • leikitään, lauletaan ja huudetaan partiohuutoja.

Perhepartio
Alle 7-vuotiaiden lasten ja perheiden toiminta on turvallista partioharrastusta koko perheellä. Perhepartioon osallistutaan lapsi ja perheen oma tuttu aikuinen aina yhdessä. Luonto, leikit, seikkailut ja retkieväät kuuluvat erottamattomana osana kuukausittaisiin kokoontumisiin retkillä.

Sudenpennut
7–9-vuotiaiden sudenpentulaumojen toimintaa värittävät leikit, seikkailut ja tarinat. Sudenpennut tapaavat ikätovereitaan retkillä, leireillä ja partiotaitokilpailuissa.

Seikkailijat
10–12-vuotiaden seikkailijajoukkueet opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä ja partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija taivaltaa tutkimusmatkailijan lailla: niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin solmutkin tulevat tutuiksi.

Tarpoajat
12–15-vuotiaiden tarpojavartioiden ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat liikkuvat ketterästi haastavissakin maastoissa. Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta. Tarppojen teemat ovat leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Jokaisen tarpon päätöstapahtumaa kutsutaan majakaksi.

Samoajat
15–17-vuotiaiden samoajavartioiden partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Vaeltajat
18–22-vuotiaat vaeltajavartioiden ohjelmaan kuuluu niin Suomesssa kuin ulkomaillakin toteutettavia projekteja, joissa tutustutaan muiden paikkakuntien ja maiden partiolaisiin. Kukin vaeltaja tekee henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa hän valitsee itselleen sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Vaeltajaohjelma huipentuu valtakunnalliseen päätösseremoniaan.

Aikuiset
Aikuiset tukevat lasten ja nuorten toimintaa osallistumalla viikkotoimintaan, retkille ja leireille. Lasten ja nuorten kanssa toimimisen lisäksi partio kannustaa aikuisia kouluttautumaan. Aikuinen voi kouluttautua partiossa muun muassa eri ikäkausiryhmien johtajaksi, lippukunnan johtajaksi, projektin johtajaksi ja kouluttajaksi. Lisäksi hän voi kasvattaa taitojaan erilaisilla kursseilla, joissa opitaan niin erätaitoja, ensiapua, leikkiä kuin partiokisojen järjestämistäkin.