Pestit

Suunnitelma lippukunnan pesteistä

Operatiiviset
=============

Sudenpennut
– akela (n. 2 per lauma) Sudenpentulauman yli 15 vuotiaat johtajat.
– yliakela Muiden akeloiden tuki.

Seikkailijat
– sampo (n. 2 per joukkue) Seikkailijajoukkueen yli 15 vuotiaat johtajat.
– ylisampo Muiden sampojen tuki.

Tarpojat
– johtaja 1 – 2 samoajaikäistä
– tarpojaluotsi (tarpojajohtajien tuki)

Samoajat
– samoajajohtaja 1 – 2 per ryhmä
– samoajaluotsi (samoajajohtajien tuki)

Vaeltajat
– vaeltajaluotsi (vaeltajaohjelman tuki)

Perhepartio
– perhepartioluotsi

Tukevat
=======

Ohjelmaohjaaja
Koulutusvastaava
Tiedottaja
Kalustovastaava

Vapari ja talkoovastaava
Kolovastaava
Erätaitovastaava
Kilpailuvastaava

Elimet
======
Vanhempainneuvosto ja Tukivartio

Hallinnolliset
==============
Lippukunnanjohtaja
Lippukunnan apulaisjohtaja
Sihteeri
Hallituksen jäsenet
Rahastonhoitaja
Jäsenrekisterin ylläpitäjä

Projekti- ja muut tukitehtävät
==============================
Vaparit (vapaaehtoiset aikuiset) ja muut johtajat
osallistuvat tarpeen mukaan
– viikkotoiminnan avustaminen, esim. vakijohtajien sairastuessa
– apuna retkillä ja leireillä
– muussa tukitoiminnassa, esim. kolo, varainhankinta