SVPR

Suomen Vapaa partioryhmä (www)

Suomen Vapaa Partioryhmä (SVPR) on aluerajat ylittävä lippukuntaryhmittymä. Ryhmä järjestää monipuolista ja erähenkistä partiota, kuten yhteisiä retkiä ja leirejä. Samalla Ryhmä edistää jäsenlippukuntiensa perinteiden ja tapojen jakamista ja kehittymistä. Ryhmän kasvatustyössä painotetaan itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen kasvamista sekä luonnossa toimimista.

SVPR perustettiin vuonna 1917 yhdistämään suomen- ja ruotsinkielisiä partiolaisia, jotka jakautuivat eri kattojärjestöihin kielensä perusteella. Muut kattojärjestöt hyväksyivät aikoinaan jäsenikseen vain luterilaisia lippukuntia, joten SVPR otti jäsenikseen eri uskontokuntia edustavat lippukunnat sekä tunnustuksettomat lippukunnat. Ryhmä toimi kattojärjestönä Suomen Partiolaisten perustamiseen 1972. Tämän jälkeen Ryhmä vakiintui aluerajat ylittäväksi lippukuntaryhmittymäksi. Ryhmässä on tällä hetkellä yhdeksän aktiivista jäsenlippukuntaa.

Tolkkisten Eräketut halusi hakea SVPR:n jäsenyyttä kehittääkseen ja vahvistaakseen omaa partiotoimintaa. SVPR:n syyskokous 2023 marraskuussa vahvisti Erken jäsenhakemuksen.