Syyskokous torstaina 16.12.

Kokoonnutaan keskustelemaan ja päättämään ensi vuoden toiminnan suuntaviivoista ja henkilövalinnoista. Tule paikalle tai ole yhteydessä etukäteen hallitukseen ideoihin, toimintaan, tapahtumiin liittyen tai jos sinua kiinnostaa toimia hallituksessa tai muussa lippukunnan toimintaa tukevassa roolissa.

KUTSU

Tolkkisten Eräketut ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 16.12. klo 19.30 Kololla, Sillvikintie 107. Tervetuloa! Etäosallistumismahdollisuus koitetaan järjestää ennakkoon pyydettäessä.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Lippukunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
  tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi
  tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian lippukunnan kevät- tai
  syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
  kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tervetuloa!

 • Hallitus –