Samoajat

Samoajaryhmä kokoontuu oman aikataulunsa mukaan. Luotsina toimii Ene-Ly.